Alle berichten van Jos van Dijk

De school als schuilplaats

Het Educatief Kindercentrum in Ngalamo biedt tijdelijk onderdak aan slachtoffers van de overstromingen.

Het gebouw is na veel tegenslagen eindelijk gereed gekomen. Maar vanwege recente overstromingen in de regio Mangochi kan het nog niet worden ingericht als kinderdagverblijf. Ngalamo is begin dit jaar opnieuw getroffen. Veel huizen werden verwoest. Zeven dakloze gezinnen zochten hun toevlucht in het hoger gelegen gebouw van het kindercentrum. Ze hebben op dit moment ook nog niet de middelen om hun huizen weer op te bouwen. Dat betekent dat het gebruik van het nieuwe kindercentrum voor de jongste kinderen van Ngalamo opnieuw moet worden uitgesteld. Vorig jaar moest de ingebruikneming ook al worden uitgesteld vanwege de overstromingen. Toen is het tijdelijk gebruikt voor basisschoolkinderen die vanwege het ondergelopen land hun school niet konden gebruiken.

Kids School Project heeft resultaat

Met steun van de Window of Hope Foundation (WoHF) en Nederlandse donateurs heeft een twintigtal kinderen vorig jaar met succes onderwijs kunnen volgen. Emmanuel Kumwanje maakte de balans op in het jaarlijkse overzicht van schoolresultaten.

Linda Phosowatha heeft afgelopen jaar haar universitaire opleiding Journalistiek afgerond. Ze schreef ons een bedankbrief. ‘Zonder uw vrijgevigheid zou mijn toekomst in duigen gevallen zijn. U gaf me een reden om de hoop op de toekomst vast te houden en daarbij ook de middelen om mijn diploma te halen en mijn dromen na te streven.’

Linda heeft besloten mee te werken met de WoHF. Ze hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan de PR van het project. En samen met Emmanuel wil ze jongeren gaan interesseren voor community empowerment

Lees verder Kids School Project heeft resultaat

Ngalamo weer toegankelijk

Het kindercentrum in Ngalamo is voor de kinderen uit het dorp enige tijd niet toegankelijk geweest na de overstroming die veroorzaakt zijn door de cycloon Freddy. Inmiddels is de weg weer droog en kunnen de kinderen weer naar school. In de afgelopen periode hebben 33 basisschoolkinderen van het educatief centrum gebruik gemaakt.

Van de drie families die in het gebouw werden opgevangen omdat hun huis door de overstromingen onbewoonbaar was worden er momenteel (augustus) nog twee opgevangen in het nog niet helemaal voltooide gebouw van het kindercentrum . Bouwwerkzaamheden liggen  stil bij gebrek aan cement. In het hele land is er een tekort aan cement. De regering heeft de bouwhandel al gewaarschuwd geen misbruik te maken van het tekort door buitensporige prijsverhogingen.

Het goede nieuws is dat de Stichting QC i.s.m. Wilde Ganzen nu dankzij een bijdrage van de Dominicus Gemeente in Amsterdam in staat is het herstel van de cycloonschade aan de kindercentra van de Widow of Hope Foundation volledig te financieren.

 

Noodhulp geleverd

Malawi herstelt langzaam van de verwoestingen en overstromingen die de orkaan Freddy in het land heeft veroorzaakt. Bijna 700.000 mensen raakten dakloos. In het land zelf zijn vele initiatieven gestart om vervangende huisvesting te realiseren, maar hulp van buiten is dringend nodig. De voedselvoorziening loopt gevaar omdat een deel van de oogst is vernietigd. Daarnaast wordt gevreesd voor een verdere uitbreiding van de cholera-epidemie die vorig jaar uitbrak en een stijging van het aantal malaria-infecties.

In het district Mangochi, dat vooral te lijden heeft gehad onder grote overstromingen, zorgt de Window of Hope Foundation met steun uit Nederland voor herstel van huizen, nieuwe toiletten voor de kindercentra en zaden voor boeren die hun nieuwe aanplant verloren zagen gaan. Het gehele project kost ongeveer 4000 euro. Het geld is inmiddels overgemaakt zodat men in Mangochi snel aan de slag kan. Wilde Ganzen neemt de helft van dit bedrag voor zijn rekening. Voor de andere helft doen wij opnieuw een beroep op onze donateurs. U kunt uw financiële bijdrage storten op ons rekeningnummer NL10 INGB0004256879 t.n.v. Stichting Quality Centre onder vermelding van ”Freddy”.

De boeren en hun nieuwe zaden

Wilde Ganzen op bezoek in Ngalamo

Een delegatie van Wilde Ganzen is onlangs op bezoek geweest bij Mary en Elliot. Anke en Natasja zagen de vorderingen van de bouw van het educatief kindercentrum in Ngalamo. Het is nog niet helemaal af, maar inmiddels al wel in gebruik genomen. Het hoger gelegen Ngalamo is gespaard bij de recente overstromingen, maar ligt nu op een eiland, omringd door water. De kinderen kunnen niet meer naar school in naburige dorpen. In het kindercentrum worden ook enkele gezinnen opgevangen die hun huis hebben verloren door het geweld van de orkaan Freddy.

 

Anke en Natasja van Wilde Ganzen op bezoek in het nieuwe kindercentrum Ngalamo.

Herstel van de cycloonschade

De cyloon Freddy heeft Malawi vorige maand zwaar getroffen. In het district Mangochi heeft hevige regenval veel schade opgeleverd. De Stichting QC heeft samen met Mary Sibande een plan gemaakt om in enkele dorpen zo snel mogelijk de ergste schade te herstellen. Wilde Ganzen draagt in dit bijzondere geval de helft van de kosten.

Over de situatie in de dorpen Chitowa, Ngalamo en Saiti schrijft Mary dat sommige huizen volledig zijn ingestort. Die mensen hebben hun toevlucht moeten zoeken in noodlocaties die de overheid heeft ingericht in scholen. De latrines bij de kindercentra van de Window of Hope Foundation zijn niet langer te gebruiken. De voedselvoorziening loopt ook gevaar: het voedsel (maïs) is doorweekt en bij sommige mensen zijn de gewassen die ze hadden verbouwd weggespoeld.

Met het noodhulpgeld kan materiaal gekocht worden om een begin te maken met de herbouw van de huizen. De toiletten kunnen worden hersteld. Daarnaast kunnen zaden en een beperkt aantal werktuigen worden gekocht om de landbouw weer op gang te brengen.

We danken alle donateurs die inmiddels onze noodkreet hebben beantwoord. Bijdragen kunnen worden gestort op op ons rekeningnummer NL10INGB0004256879 t.n.v. Stichting Quality Centre onder vermelding van”gift Malawi”.

Twee van de huizen die zijn ingestort door het noodweer.

Malawi tweemaal getroffen door cycloon

Meer dan 350.000 mensen in Malawi zijn op de vlucht geslagen in de nasleep van cycloon Freddy. Malawi heeft 14 dagen van rouw afgekondigd. Cycloon Freddy, een uitzonderlijk langdurige storm, heeft het leven geëist van meer dan 400 mensen in zuidelijk Afrika. Freddy sloeg twee keer toe in een paar weken tijd in de regio, waarbij 73 mensen om het leven kwamen in Mozambique, 17 in Madagaskar , en volgens rapporten van afgelopen donderdag 326 in Malawi. Verwacht wordt dat de desastreuze gevolgen van de cycloon zullen verergeren door het voortduren van de dodelijkste cholera-uitbraak in de geregistreerde geschiedenis van Malawi. Cholera heeft zich verspreid naar 29 districten. dwars door Malawi. Er zijn meer dan 1.500 doden, van deze bijna 200 kinderen.
 
Mangochi
 
In Mangochi heeft hevige regenval vorige week geleid tot overstromingen. Veel huizen van het armste deel van de bevolking zijn weggespoeld. Het huis van Mary Sibande, onze partner van de Window of Hope Foundation staat ook onder water.
 
Zij heeft met haar familie elders onderdak gevonden. De kindercentra in Ngalamo (in aanbouw) en Chitowa zijn grotendeels gespaard gebleven. Ook zijn er in dit district geen meldingen van uitbreiding van de cholera-epidemie die hier nog niet veel slachtoffers heeft gemaakt.
 
De Stichting QC Malawi heeft Mary direct geholpen met het herstel van haar huis. Samen met Wilde Ganzen is er gewerkt aan een noodhulpplan om een deel van de schade bij de kindercentra elders op te vangen. Op de langere termijn zal er ook gewerkt moeten worden aan een plan voor de beheersing van het water. De klimaatverandering leidt zonder twijfel tot meer cyclonen, hevige regenval en overstromingen.
 
Rijke landen dragen hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Malawi, een van de armste landen, heeft grote moeite de schade te herstellen die voor het grootste deel wordt veroorzaakt door CO2 uitstoot in het rijke deel van de wereld. Schotland dat altijd een nauwe band heeft onderhouden met Malawi heeft na de Klimaatconferentie in Glasgow het initiatief genomen voor verschillende projecten in Malawi om het land beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Een voorbeeld dat meer rijke landen zouden moeten volgen.