Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Stichting Quality Centre Malawi (QC), gevestigd aan de A. Bloemaertstraat 14, 3514VP te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://www.qcnetwerk.nl

  1. Bloemaertstraat 14

3514VP Utrecht

Tel: 06-20748850

           

Persoonsgegevens die wij verwerken
QC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (toezenden Nieuwsbrief), donateur of samenwerkingspartner bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer en adres (bij samenwerkingsrelaties)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Als je een donatie aan ons overmaakt, staat je bankaccount in ons bankafschrift. We koppelen dit nummer niet aan andere gegevens die we van je hebben.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
QC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–      Verzenden van onze nieuwsbrief (voornaam, achternaam en emailadres)

  • Verzoeken om bij te dragen aan onze projecten (idem)
  • Donaties verwerken (naam en banknummer)
  • Samenwerking mogelijk maken (voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

QC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden bijgehouden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

E-mailadres en voor- en achternaam tot je je uitschrijft voor de Nieuwsbrief .

 

Delen van persoonsgegevens met derden
QC verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken evenals het recht van gegevensoverdracht. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar josvd@planet.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

QC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
QC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@leidraad.com