Projecten

Het Quality Centre Malawi concentreert zich vanaf 2014 op projecten in samenwerking met de Window of Hope Foundation.

De Window of Hope Foundation werkt in het district Mangochi (ten zuiden van de meer van Malawi).  De projecten zijn vooral gericht op de opvang en educatie van (wees)kinderen en ondersteunende activiteiten in dorpen op het platteland.

Lopende projecten (2023):

ECD in Ngalamo

Early Childhood Development Centres (ECD’s) zorgen voor een verbeterde toegang tot onderwijs, met name op het platteland. Ze stimuleren hiermee toegang tot verdere educatie met uiteindelijk minder armoede en verbeterde levensomstandigheden.
Het dorp Ngalamo, dicht bij Mangochi, waar wij een project voor biologische landbouw en een alfabetiserings-project voor vrouwen ondersteunden, gaf aan behoefte aan een ECD te hebben. Ruim 100 kinderen zullen gebruik gaan maken van dit centrum.

Het project heeft sinds 2020 vanwege de coronapandemie vertraging opgelopen. Met steun van Wilde Ganzen kon er eind 2022 verder worden gewerkt. Begin 2023 werd Malawi getroffen door de orkaan Freddy. Het land rond het kindercentrum in aanbouw is ondergelopen. Bewoners hebben tijdelijk onderdak gevonden in het nog niet geheel voltooide ECD.

Adoptieouders

Een kernactiviteit van de WoHF is het ondersteunen van weeskinderen. Het is traditie in Mangochi dat als een moeder overlijdt, haar kinderen worden ondergebracht bij familie en gezinnen in het dorp waar de moeder vandaan komt. Opvang in de eigen omgeving voorkomt dat er voor de weeskinderen elders een tehuis moet worden gezocht en biedt een vorm van vertrouwdheid en veiligheid. Voor de gastouders kan het een zware opgave zijn. Daarom zoekt de WoHF voortdurend naar mogelijkheden om hen (financieel en
materieel) te steunen met name om er voor te zorgen dat de weeskinderen naar school kunnen gaan.Ter ondersteuning van dit werk hebben we in Nederland een aantal ‘adoptieouders’ gevonden die zich garant stellen voor een bedrag waarmee kinderen naar school kunnen (blijven) gaan.

Sinds januari 2021 worden 11 kinderen ondersteund. Ze doen het goed op school. Een aantal gaat inmiddels naar de middelbare school, een studente is afgestudeerd in journalistiek aan de universiteit van Livingstonia.

Herstel schade orkaan Freddy

Het district Mangochi heeft in het voorjaar van 2023 vooral te lijden gehad van grote overstromingen. Met steun van Wilde Ganzen financierde de stichting QC Malawi een plan van de Window of Hope Foundation voor herstel van huizen, nieuwe toiletten voor de kindercentra en zaden voor boeren die hun nieuwe aanplant verloren zagen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *