Categoriearchief: Kinderopvang

Het schooljaar succesvol afgesloten

In Malawi is het schooljaar afgesloten. Bijna alle kinderen die de WOHF onder haar hoede heeft zijn bevorderd naar een volgende klas. Mary heeft bij de gastouders de resultaten opgevraagd en een Progress report samengesteld voor de donateurs.

De ouders melden dat de kinderen geprofiteerd hebben van de steun van de WOHF. Soms zijn er tegenvallers, zoals bij Thom Gwetsa (foto) die geen examen kon doen omdat de leerlingen een demonstratie hadden georganiseerd tegen het beleid van de school en daarna voor straf naar huis werden gestuurd. Asiyatu Alufu heeft het goed gedaan, schrijft Mary.In de eerste periode kwam ze vanwege de lange afstand naar school soms te laat. Ze is echter wel geslaagd. Voor haar motivatie hadden we een tas (waterproof) voor haar gekocht, zodat ze altijd op school kon komen.’ Linda Posowatha (foto) doet het goed op de universiteit. Ze verdient zelf bij in de vakanties om alles te kunnen betalen. Helaas heeft ze nog geen laptop om zich beter op haar examens voor te bereiden.

Mary heeft nog zeven kinderen op de wachtlijst staan. Ze vraagt met name steun voor de kinderen van het ouderloze gezin Richards. De oudste dochter Zione vervult hier de rol van gezinshoofd. Zij heeft het zwaar vanwege de zorg voor haar gehandicapte zusje.  In het afgelopen regenseizoen is hun huis ook nog ernstig beschadigd.

Namens de WOHF dankt Mary ons en alle donateurs voor de steun die zij aan de kinderen en hun gastouders kon geven. Voor het komend jaar zoekt de Stichting QC nog nieuwe donateurs om het programma te kunnen uitbreiden. Wie zich voor vijf jaar met een minimum van vijftig euro per jaar garant stelt voor een bijdrage aan een van de adoptiekinderen komt in aanmerking voor belastingvoordeel (zie onze donatiepagina).  U kunt zich aanmelden via info@leidraad.com. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op voor de verdere procedure.

Nieuw kindercentrum Ngalamo in aanbouw

Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe kindercentrum bij Ngalamo.

Vorig jaar hebben we actie gevoerd voor een nieuw educatief kindercentrum op het grondgebied van de WOHF bij het dorp Ngalamo. Met hulp Van Wilde Ganzen brachten we het nodige bedrag bijeen. Mary en Elliot zijn nu heel voortvarend aan de slag gegaan om de plannen te realiseren. Ze sturen ons regelmatig foto’s van de vorderingen. Hieronder een selectie.

De fundering (half april)

Lees verder Nieuw kindercentrum Ngalamo in aanbouw

Een terugblik op het Chitowa-project

Een project van de gehele gemeenschap.

links het oude gebouw, rechts het nieuwe

Het eindrapport van het Chitowa project, de bouw van een educatief kindercentrum, laat zien hoe belangrijk het is de hele dorpsgemeenschap bij zo’n activiteit te betrekken. Het centrum biedt opvang aan voor kinderen tot vijf jaar die worden voorbereid op de basisschool. De bewoners van de vier dorpen waar het voor moet dienen zijn van begin af aan betrokken geweest bij de plannen en de uitvoering. Ze hebben niet alleen gezorgd voor de nodige bakstenen, wat de kostbare aankoop en aanvoer van elders onnodig maakte.  Ze hebben ook meegewerkt aan het gereed maken van het terrein, het graven van de fundering en de bouw van het centrum. Het dorpshoofd, tevens eigenaar van het land waar het gebouw is neergezet, heeft in goede samenwerking met de Window of Hope Foundation toezicht gehouden op het hele proces. 

Links de berg bakstenen. Rechts het centrum in aanbouw

Lees verder Een terugblik op het Chitowa-project

Nieuwe plannen voor Ngalamo

Het was even stil rond ons Malawiproject na alle activiteiten in 2017. Daarover is alles te lezen in ons uitgebreid en met vele foto’s ge├»llustreerd Jaarverslag. Inmiddels heeft de Window of Hope Foundation (WoHF) plannen gemaakt voor een nieuw Educatief Kindercentrum bij het dorp Ngalamo. Voor dat plan gaan we nu geld inzamelen en daar krijgen we hulp bij van Wilde Ganzen.

Het gebied waar de WoHF het landbouwproject uitvoert ligt even buiten Mangochi naast het dorp Ngalamo. De vrouwen van dit dorp zijn door Mary bij de het landbouwproject betrokken. Ze hebben inmiddels ook een alfabetiseringscursus gedaan.

Vrouwen van Ngalamo

Onlangs kreeg de WoHF de kans zijn terrein uit te breiden. Met steun van de Stichting QC Malawi is een stuk land aangekocht waarmee tevens voorkomen wordt dat het bestaande gebied geïsoleerd wordt door de stadsuitbreiding van Mangochi. Op het nieuwe stuk land zou, vooruitlopende op de realisatie van het Hope Business Centre, een nieuw kindercentrum gebouwd kunnen worden voor de kinderen van Ngalamo.

Lees verder Nieuwe plannen voor Ngalamo

Bezoek aan Chitowa en Tulongosole

Liesbeth Redeke van QC Malawi bezocht in oktober Mangochi en reisde met Mary Sibande langs projecten van de Window of Hope Foundation. Hier haar verslag van het bezoek aan Chitowa waar met hulp uit Nederland een nieuw kindercentrum wordt gebouwd.

Op 12 oktober bezocht ik Chitowa; na ca 1 uur rijden in een 4WD over een stoffige weg met veel kuilen kwamen we er aan. ’s Morgens vroeg was er al een vrachtwagen vertrokken met materialen (planken en golfplaten voor het dak, cement voor pleisterwerk, metalen frames voor deuren en ramen) en bij onze aankomst werd daar al druk mee gewerkt.

Ik sprak met dorpshoofden van naburige dorpen en die willen allemaal wel zo’n educatief kindercentrum! Na veel toespraken deelden we wat kleertjes en speelgoed uit 

Lees verder Bezoek aan Chitowa en Tulongosole