Een terugblik op het Chitowa-project

Een project van de gehele gemeenschap.

links het oude gebouw, rechts het nieuwe

Het eindrapport van het Chitowa project, de bouw van een educatief kindercentrum, laat zien hoe belangrijk het is de hele dorpsgemeenschap bij zo’n activiteit te betrekken. Het centrum biedt opvang aan voor kinderen tot vijf jaar die worden voorbereid op de basisschool. De bewoners van de vier dorpen waar het voor moet dienen zijn van begin af aan betrokken geweest bij de plannen en de uitvoering. Ze hebben niet alleen gezorgd voor de nodige bakstenen, wat de kostbare aankoop en aanvoer van elders onnodig maakte.  Ze hebben ook meegewerkt aan het gereed maken van het terrein, het graven van de fundering en de bouw van het centrum. Het dorpshoofd, tevens eigenaar van het land waar het gebouw is neergezet, heeft in goede samenwerking met de Window of Hope Foundation toezicht gehouden op het hele proces. 

Links de berg bakstenen. Rechts het centrum in aanbouw

De dorpsbewoners hebben bij het maken van de plannen ook aangedrongen op een multifunctionele ruimte in het gebouw die ook voor volwassenen gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor alfabetiseringscursussen en voor vergaderingen van het village development committee. Naast twee klaslokalen is er nu ook een lounge die ruimte biedt aan honderd mensen.

Foto’s van de openingsceremonie oktober 2017 . De voorzitter van de WOHF overhandigt de sleutels aan het dorpshoofd (links) in aanwezigheid van een groot aantal dorpsbewoners (rechts). Het gebouw was nog niet helemaal af, maar het feestje werd al wel gehouden vanwege het bezoek van Liesbeth Redeke van sponsor QC Malawi.

In het eindrapport schrijft Mary dat de participatie van de dorpsbewoners positieve effecten heeft gehad op de aanmelding van de kinderen. De bewoners hebben ook aangedrongen op een cursus voor het personeel en ze zien nu ook mogelijkheden voor activiteiten voor henzelf. Bovendien is het kindercentrum een voorbeeld voor omliggende dorpen. De bewoners van Chitowa geven nu voorlichting aan mensen uit dorpen in de omgeving waar men een dergelijk project ook wil realiseren. 

Bij de lessen die in dit project geleerd zijn noteert Mary onder andere: stimuleer de betrokkenheid van de gemeenschap, geef het dorpshoofd een toezichthoudende rol, werk binnen de kaders van de overheid en neem beslissingen samen met en niet voor de gemeenschap.

Twee kinderen die van het nieuwe centrum gebruik maken met het dorpshoofd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *