Ngalamo kan verder

De coronapandemie heeft ook in Mangochi, het werkgebied van de Window of Hope Foundation, zijn sporen achtergelaten. In 2020 moest de bouw van het nieuwe educatieve kindercentrum in Ngalamo worden opgeschort. Intussen zijn de prijzen van de nog benodigde materialen zo ver opgelopen dat de WoHF geld tekort kwam om het karwei af te laten maken. Na overleg is onze medefinancier Wilde Ganzen akkoord gegaan met een extra subsidie om het project af te maken. Daarbij wordt dan tegelijk gezorgd voor de inrichting van het centrum, o.a. met speelgoed en leermateriaal.

Voor deze extra subsidie is een eenmalige inzamelingsactie op touw gezet. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL10INGB0004256879 t.n.v. Stichting Quality Centre onder vermelding van ”gift Malawi”. Voor elke euro die u doneert legt Wilde Ganzen 50 cent bij.

Het ECD Ngalamo in aanbouw

‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

In veel ontwikkelingslanden bestaan weeshuizen voor kinderen die om wat voor redenen dan ook niet langer thuis kunnen wonen. Ze hebben een of beide ouders verloren of hun ouders zijn door extreme armoede niet in staat hen te onderhouden. De weeshuizen waar deze kinderen worden opgevangen worden vaak grotendeels gefinancierd vanuit rijke landen. Ze worden in stand gehouden door particuliere stichtingen die donaties inzamelen van mensen die zich het lot van de kwetsbare kinderen aantrekken. Veel weeshuizen bieden ook een tijdelijke stageplek aan voor jongeren uit Europa of de VS die vrijwillgerswerk willen doen in een ontwikkelingsland. Zo continueert het rijke westen een praktijk waar inmidddels door velen vraagtekens bij worden gezet.

De Window of Hope Foundation die door de Nederlandse Stichting QC Malawi wordt ondersteund heeft van oorsprong een andere benadering. Voor kinderen die niet langer bij hun ouders kunnen wonen zoekt de WoHF een opvanggezin in de nabije omgeving. De stichting draagt met hulp van Nederlandse donateurs bij aan de kosten en zorgt er voor dat de kinderen ook naar school kunnen gaan. Deze aanpak wordt bepleit in het boekje Kinderen zonder thuis van Mirjam Vossen, Loïs Batteux en Patricia Nieuwenhuizen, een uitgave van Better Care Network Netherlands. Het is bedoeld voor organisaties en hun donateurs die kinderen in ontwikkelingslanden willen steunen.

Lees verder ‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

Stichting QC Malawi

De Stichting QC Malawi ondersteunt de Window of Hope Foundation (WoHF) in Malawi met meedenken in wat zij willen bereiken en met financiële middelen voor de uitvoering van projecten in het district Mangochi. De WoHF heeft een bestuur, maar het werk wordt vooral uitgevoerd door Mary Sibande met haar echtgenoot Elliot Kumwanje en een klein aantal vrijwilligers. Doel van de WoHF is het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, lage opleiding en slechte gezondheid. De projecten zijn vooral gericht op de opvang en educatie van (wees)kinderen en ondersteunende activiteiten in dorpen op het platteland.

Mary Sibande (tweede van links) met drie vrijwilligers

De Stichting QC Malawi heeft in 2016 de volgende missie geformuleerd: ‘We staan voor het vertrouwen in de kracht, talenten en kwaliteiten van ieder mens. Met behulp van de Community Empowerment methode (CE) willen we mensen en gemeenschappen ondersteunen die kracht en talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken, door daar te helpen waar men een duwtje in de rug nodig heeft.’ De projecten waarvoor we geld inzamelen, worden voorgesteld vanuit de WoHF

Het schooljaar succesvol afgesloten

In Malawi is het schooljaar afgesloten. Bijna alle kinderen die de WOHF onder haar hoede heeft zijn bevorderd naar een volgende klas. Mary heeft bij de gastouders de resultaten opgevraagd en een Progress report samengesteld voor de donateurs.

De ouders melden dat de kinderen geprofiteerd hebben van de steun van de WOHF. Soms zijn er tegenvallers, zoals bij Thom Gwetsa (foto) die geen examen kon doen omdat de leerlingen een demonstratie hadden georganiseerd tegen het beleid van de school en daarna voor straf naar huis werden gestuurd. Asiyatu Alufu heeft het goed gedaan, schrijft Mary.In de eerste periode kwam ze vanwege de lange afstand naar school soms te laat. Ze is echter wel geslaagd. Voor haar motivatie hadden we een tas (waterproof) voor haar gekocht, zodat ze altijd op school kon komen.’ Linda Posowatha (foto) doet het goed op de universiteit. Ze verdient zelf bij in de vakanties om alles te kunnen betalen. Helaas heeft ze nog geen laptop om zich beter op haar examens voor te bereiden.

Mary heeft nog zeven kinderen op de wachtlijst staan. Ze vraagt met name steun voor de kinderen van het ouderloze gezin Richards. De oudste dochter Zione vervult hier de rol van gezinshoofd. Zij heeft het zwaar vanwege de zorg voor haar gehandicapte zusje.  In het afgelopen regenseizoen is hun huis ook nog ernstig beschadigd.

Namens de WOHF dankt Mary ons en alle donateurs voor de steun die zij aan de kinderen en hun gastouders kon geven. Voor het komend jaar zoekt de Stichting QC nog nieuwe donateurs om het programma te kunnen uitbreiden. Wie zich voor vijf jaar met een minimum van vijftig euro per jaar garant stelt voor een bijdrage aan een van de adoptiekinderen komt in aanmerking voor belastingvoordeel (zie onze donatiepagina).  U kunt zich aanmelden via info@leidraad.com. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op voor de verdere procedure.

Leer de Malawianen kennen

Drie jaar leidde Annette van Dijk in Malawi een onderneming voor uitwasbaar maandverband, Afripads. Veel meisjes en vrouwen op het platteland van Malawi missen deugdelijk maandverband. De meisjes verzuimen vaak van school als ze ongesteld zijn en haken uiteindelijk af. Met het herbruikbare maandverband en de voorlichting op scholen die Annette met haar medewerkers verzorgde leverde ze een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de Malawiaanse vrouwen. Over de mensen met wie zij in Malawi samenwerkte schreef Annette na afloop van het project het boek Dit is ons leven.

Annette portretteert in haar boek een twintigtal mensen, mannen en vrouwen, jong en oud, met wie zij in haar bedrijf te maken had. Haar trouwe medewerkers, verkoopsters, voorlichters, chauffeurs, bewakers, de accountant, en hun familieleden. Door hun persoonlijke verhalen leren we tevens de ups en downs van het Afripads-project kennen. Het zijn stuk voor stuk prachtige verhalen over merendeels ambitieuze, positief ingestelde mensen. De werknemers van Annette werken doorgaans voor een hele familie. We lezen over geboorte, sterfte, huwelijken en scheidingen. De familie is in Malawi nog steeds de eerste en voornaamste sociale groep waar mensen van afhankelijk zijn en waar ze zich verantwoordelijk voor voelen.

Lees verder Leer de Malawianen kennen