Leerboek COMMUNITY EMPOWERMENT

Community Empowerment in a developing country; partnering to build a healthy society in Malawi. Manual. Leida Schuringa en Mary Sibande, Utrecht-Mangochi, 2014

Mary Sibande Kumwanje is een verpleegkundige uit Malawi die intussen is afgestudeerd in Gezondheidswetenschap. Zij leidt in het district Mangochi projecten ter voorkoming van moedersterfte, tegen de verspreiding van HIV/AIDS en voor de opvang van weeskinderen. Enkele jaren geleden ontmoette ze de Nederlandse socioloog Leida Schuringa op een congres voor vroedvrouwen in Durban. Leida was daar in het kader van een MDG5 project (Millennium Development Goals) dat gebaseerd was op een nieuwe manier van samenwerking met stakeholders: meshworking. Mary en Leida bleken dezelfde passie te hebben: Community Empowerment.

mary and leida

Leida had daarover een boek geschreven op basis van de ervaringen bij Roma in Oost-Europa. Mary was erg enthousiast. Het lag helemaal in de lijn van haar eigen werkwijze in de omgang met lokale gemeenschappen in Malawi. Leida en Mary besloten de methode samen verder uit te diepen voor de training van veldwerkers in Malawi. Dat resulteerde in het leerboek Community Empowerment in a developing country; partnering to build a healthy society in Malawi. Het is uitgegeven met steun van Impulsis en de Gemeente Utrecht.

Het boek gaat over het op gang brengen van sociale verandering in lokale gemeenschappen van traditionele maatschappijen zoals in Malawi, waar de meerderheid van de bevolking leeft in dorpen op het platteland. Het basisidee is dat die gemeenschappen zelf de kracht ontwikkelen om het veranderingsproces te sturen en de aanpak en het tempo aan te passen aan de lokale structuren en waardensystemen. Community Empowerment gaat over ontwikkeling van onderop. De methode is gebaseerd op de Spiral Dynamics theorie, ontwikkeld door Don Beck en op het Integrale Model van Ken Wilber, in Nederland toegepast door het bedrijf Synnervate waar Leida Schuringa als partner aan verbonden is.

Het model voor Community Empowerment (CE) in de geest van Spiral Dynamics is evolutionair. Alles draait om zorgvuldige stappen in de opbouw van de eigen kracht om passende oplossingen te vinden voor sociale problemen. De kern van de methode bestaat uit een drietal fasen: betrokkenheid organiseren, de organisatie uitbreiden en de ontwikkeling van zelfredzaamheid. Het boek biedt sociaal werkers concrete instrumenten die in verschillende fasen kunnen worden toegepast. Malawi is de context voor de methode. Dat blijkt uit de voorbeelden uit de praktijk van Mary Sibande; zoals haar werkwijze in een dorp voor de oplossing van problemen rond initiatieriten na de dood van een van de deelnemende jongens. De lokale informele leiderschapsstructuur kan daarbij niet genegeerd worden, evenmin als de formele overheidsorganisatie. Maar ook al is de methode hier toegeschreven op de situatie in Malawi, de auteurs verwachten dat hun aanpak voldoende inspiratie biedt voor ontwikkelingswerkers in andere traditionalistische landen. Het boek is tevens te gebruiken als leerboek in hbo-opleidingen International Social Work en in vergelijkbare studies aan de universiteit.

Informatie en bestellingen: Leida Schuringa, info@leidraad.com

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *