‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

In veel ontwikkelingslanden bestaan weeshuizen voor kinderen die om wat voor redenen dan ook niet langer thuis kunnen wonen. Ze hebben een of beide ouders verloren of hun ouders zijn door extreme armoede niet in staat hen te onderhouden. De weeshuizen waar deze kinderen worden opgevangen worden vaak grotendeels gefinancierd vanuit rijke landen. Ze worden in stand gehouden door particuliere stichtingen die donaties inzamelen van mensen die zich het lot van de kwetsbare kinderen aantrekken. Veel weeshuizen bieden ook een tijdelijke stageplek aan voor jongeren uit Europa of de VS die vrijwillgerswerk willen doen in een ontwikkelingsland. Zo continueert het rijke westen een praktijk waar inmidddels door velen vraagtekens bij worden gezet.

De Window of Hope Foundation die door de Nederlandse Stichting QC Malawi wordt ondersteund heeft van oorsprong een andere benadering. Voor kinderen die niet langer bij hun ouders kunnen wonen zoekt de WoHF een opvanggezin in de nabije omgeving. De stichting draagt met hulp van Nederlandse donateurs bij aan de kosten en zorgt er voor dat de kinderen ook naar school kunnen gaan. Deze aanpak wordt bepleit in het boekje Kinderen zonder thuis van Mirjam Vossen, Loïs Batteux en Patricia Nieuwenhuizen, een uitgave van Better Care Network Netherlands. Het is bedoeld voor organisaties en hun donateurs die kinderen in ontwikkelingslanden willen steunen.

Het uitgangspunt is ‘dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin’. Een weeshuis is in de meeste gevallen geen goede oplossing. Kinderen functioneren beter in een gezin en liefst in het dorp waar ze geboren zijn. Kinderen uit tehuizen hebben het later vaker moeilijk, zo valt in Kinderen zonder thuis te lezen. Het boekje geeft adviezen voor het zoeken en ondersteunen van opvangouders aan de hand van voorbeelden van organisaties die kinderprojecten steunen, zoals de WoHF.

Het boekje is hier te downloaden of gratis te bestellen door een e-mail te sturen met uw adresgegevens aan info@bettercarenetwork.nl. U krijgt het boekje kosteloos toegestuurd. Een Engelstalige versie van het boekje is tevens beschikbaar en hier te downloaden.

[op de foto twee kinderen uit het adoptieproject van de WoHF]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *