De schoolresultaten van de adoptiekinderen

Op vrijdag 16 december is het eerste trimester van het nieuwe schooljaar in Malawi afgesloten. Emmanuel Kumwanje stuurde ons een voortgangsrapport over de schoolresultaten van de kinderen die de WoHF onder haar hoede heeft.

Via de Stichting QC Malawi zijn vijftien kinderen financieel gesteund. De meeste van deze kinderen zitten nog op de basisschool, enkele volgen secundair onderwijs. Linda Posowatha  zit in het vierde jaar van de Livingstone University en hoopt zeer binnenkort haar bachelor Journalistiek te halen. 

 

 

Linda Posowatha

 

 

 

Sinds de start van het project slaagt ongeveer 90% van de ondersteunde kinderen voor hun examens, schrijft Emmanuel. Net als in 2021/22 zijn slechts 2 van de 22 ondersteunde studenten gezakt wat neerkomt op een slagingspercentage van 91%. Dit is een mijlpaal voor zulke kinderen. Van de 4 die toelatingsexamen hebben gedaan voor de middelbare school zijn er  geslaagd. De twee leerlingen die deelnamen aan het toelatingsexamen voor de universiteit zijn beide geslaagd.

De WoHF is de stichting Quality Center Malawi zeer erkentelijk voor alle inzet en dankt alle donateurs voor de financiële steun om dit ontwikkelingsproject uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *