Categorie archieven: Geen categorie

‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

In veel ontwikkelingslanden bestaan weeshuizen voor kinderen die om wat voor redenen dan ook niet langer thuis kunnen wonen. Ze hebben een of beide ouders verloren of hun ouders zijn door extreme armoede niet in staat hen te onderhouden. De weeshuizen waar deze kinderen worden opgevangen worden vaak grotendeels gefinancierd vanuit rijke landen. Ze worden in stand gehouden door particuliere stichtingen die donaties inzamelen van mensen die zich het lot van de kwetsbare kinderen aantrekken. Veel weeshuizen bieden ook een tijdelijke stageplek aan voor jongeren uit Europa of de VS die vrijwillgerswerk willen doen in een ontwikkelingsland. Zo continueert het rijke westen een praktijk waar inmidddels door velen vraagtekens bij worden gezet.

De Window of Hope Foundation die door de Nederlandse Stichting QC Malawi wordt ondersteund heeft van oorsprong een andere benadering. Voor kinderen die niet langer bij hun ouders kunnen wonen zoekt de WoHF een opvanggezin in de nabije omgeving. De stichting draagt met hulp van Nederlandse donateurs bij aan de kosten en zorgt er voor dat de kinderen ook naar school kunnen gaan. Deze aanpak wordt bepleit in het boekje Kinderen zonder thuis van Mirjam Vossen, Loïs Batteux en Patricia Nieuwenhuizen, een uitgave van Better Care Network Netherlands. Het is bedoeld voor organisaties en hun donateurs die kinderen in ontwikkelingslanden willen steunen.

Lees verder ‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

Stichting QC Malawi

De Stichting QC Malawi ondersteunt de Window of Hope Foundation (WoHF) in Malawi met meedenken in wat zij willen bereiken en met financiële middelen voor de uitvoering van projecten in het district Mangochi. De WoHF heeft een bestuur, maar het werk wordt vooral uitgevoerd door Mary Sibande met haar echtgenoot Elliot Kumwanje en een klein aantal vrijwilligers. Doel van de WoHF is het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, lage opleiding en slechte gezondheid. De projecten zijn vooral gericht op de opvang en educatie van (wees)kinderen en ondersteunende activiteiten in dorpen op het platteland.

Mary Sibande (tweede van links) met drie vrijwilligers

De Stichting QC Malawi heeft in 2016 de volgende missie geformuleerd: ‘We staan voor het vertrouwen in de kracht, talenten en kwaliteiten van ieder mens. Met behulp van de Community Empowerment methode (CE) willen we mensen en gemeenschappen ondersteunen die kracht en talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken, door daar te helpen waar men een duwtje in de rug nodig heeft.’ De projecten waarvoor we geld inzamelen, worden voorgesteld vanuit de WoHF

Leer de Malawianen kennen

Drie jaar leidde Annette van Dijk in Malawi een onderneming voor uitwasbaar maandverband, Afripads. Veel meisjes en vrouwen op het platteland van Malawi missen deugdelijk maandverband. De meisjes verzuimen vaak van school als ze ongesteld zijn en haken uiteindelijk af. Met het herbruikbare maandverband en de voorlichting op scholen die Annette met haar medewerkers verzorgde leverde ze een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de Malawiaanse vrouwen. Over de mensen met wie zij in Malawi samenwerkte schreef Annette na afloop van het project het boek Dit is ons leven.

Annette portretteert in haar boek een twintigtal mensen, mannen en vrouwen, jong en oud, met wie zij in haar bedrijf te maken had. Haar trouwe medewerkers, verkoopsters, voorlichters, chauffeurs, bewakers, de accountant, en hun familieleden. Door hun persoonlijke verhalen leren we tevens de ups en downs van het Afripads-project kennen. Het zijn stuk voor stuk prachtige verhalen over merendeels ambitieuze, positief ingestelde mensen. De werknemers van Annette werken doorgaans voor een hele familie. We lezen over geboorte, sterfte, huwelijken en scheidingen. De familie is in Malawi nog steeds de eerste en voornaamste sociale groep waar mensen van afhankelijk zijn en waar ze zich verantwoordelijk voor voelen.

Lees verder Leer de Malawianen kennen

Adoptieouders gezocht

Een nieuw project van de Stichting QC Malawi en de Window of Hope Foundation

Weeskinderen in hun eigen dorp in gezinsverband op laten groeien: dat was oorspronkelijk het doel waarvoor Mary Sibande de Window of Hope Foundation oprichtte. Op dit moment ondersteunt de WOHF achttien kinderen in verschillende dorpen in het district Mangochi. Het hoofddoel is dat ze naar school gaan. De gezinnen die de weeskinderen opvangen, krijgen ter ondersteuning – als er middelen zijn – een kleine toelage voor voeding en schoolspullen. Maar dat wordt in de huidige omstandigheden steeds moeilijker. De coronacrisis heeft de kosten van levensonderhoud opgeschroefd, veel mensen zitten zonder werk, de WoHF heeft nauwelijks eigen inkomsten. Terwijl er tegelijkertijd een wachtlijst is van nieuwe kinderen.

Om de lasten van de WOHF wat te verlichten hebben we nu samen het volgende plan bedacht. We zoeken in Nederland mensen die adoptie-ouder willen worden voor een van Mary’s weeskinderen. Voor één kind op de basisschool heeft zij per jaar minimaal 200 euro nodig. Voor de middelbare school is dat 300 euro per jaar. De kosten om naar de Universiteit te gaan zijn 500 euro per semester. De kosten kunnen ook gedeeld worden door meerdere adoptieouders. Met een minimum van vijftig euro per jaar gedurende vijf jaar komt u in aanmerking voor belastingvoordeel (zie onze donatiepagina).  U kunt zich aanmelden via info@leidraad.com. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op voor de verdere procedure.

Mary gaat zorgen voor de communicatie tussen de kinderen en de adoptie-ouders. Ze heeft ons alvast foto’s gestuurd van al haar kinderen. Daaronder deze drie (v.l.n.r.): Hawa Sadimu, Thom Gwetsa en Genitalia Atwabi.

Mangochi in tijden van corona

De coronapandemie lijkt in Afrika minder hard toe te slaan dan in andere werelddelen. Maar Malawi lijdt ook onder de gevolgen van de crisis.

De geregistreerde aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en doden door de coronapandemie suggereren minder slachtoffers dan in veel Europese landen. Maar de maatregelen van de overheid treffen de bevolking daar harder dan hier. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt en daar zijn geen voorzieningen voor zoals hier. De scholen zijn sinds begin september weer open, maar de sluiting heeft een negatief effect gehad, vooral op de deelname van meisjes die toch al snel afhaken. Malawi is verder sterk afhankelijk van de wereldwijde economie en mist belastinginkomsten terwijl de uitgaven voor de zorg stijgen.

Voorlichting

In het district Mangochi heeft de Window of Hope Foundation met steun van de Stichting QC Malawi en Wilde Ganzen een bijdrage geleverd aan de voorlichting in afgelegen dorpen. Er zijn posters verspreid met richtlijnen voor hygiëne. En er zijn veilige watertappunten aangelegd. Ouderen hebben een extra voedselpakket ontvangen.

De voorlichting heeft ook nog een positief neveneffect gehad, schrijft Mary. Het heeft het besef van het belang van hygiëne in het algemeen verhoogd. Kinderen wassen vaker hun handen voordat ze gaan eten.

Ondertussen is in Ngalamo de bouw van het kindercentrum hervat.

Lees verder Mangochi in tijden van corona

Coronacrisis: Malawi heeft dringend hulp nodig

In Malawi loopt het aantal slachtoffers van de corona-pandemie snel op. De Window of Hope Foundation vraagt om steun voor sanitaire voorzieningen, voedselhulp voor ouderen en voorlichtingsmateriaal.

De regering van Malawi heeft al begin april een lockdown afgekondigd. Tot nu toe zijn er nog niet veel positief geteste COVID-19 gevallen, de meerderheid daarvan is in de vier grote steden. Het platteland is meer geïsoleerd en loopt achter. Maar de verspreiding versnelt en vindt nu plaats in steeds meer districten. De directeur van onze partnerorganisatie in Mangochi, Mary Sibande (master in Public Health) heeft een veelomvattend plan geschreven om in dit district snel maatregelen te kunnen treffen voor preventie en medische voorzieningen. De districts-overheid heeft de NGO’s in de regio gevraagd om dit soort plannen te maken en voor financiering te zorgen.

Mary Sibande: “Het aantal nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus groeit van dag tot dag. De meerderheid van de bevolking in rurale gebieden is tot nu toe niet bereikt met informatie over de pandemie en de noodzakelijke maatregelen. Het is zeer zorgelijk allemaal.”

Lees verder Coronacrisis: Malawi heeft dringend hulp nodig