ANBI gegevens Stichting Quality Centre

De stichting is 3 januari 2006 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken onder nummer 30210881.

Postadres: A. Bloemaertstraat 14 3514VP Utrecht

Statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van mensen die onvoldoende in staat zijn om op eigen kracht hun kwaliteiten in te zetten in de samenleving.

 

Bestuursleden per 29 juni 2022 (onbezoldigd):

Bas Blaauboer, voorzitter

Liesbeth Redeke, secretaris

Leida Schuringa, penningmeester

 

Sinds 2015 richt de Stichting zich uitsluitend op projecten in Malawi in samenwerking met de Window of Hope Foundation in het district Mangochi

 

Projecten

Training Economisch empowerment (2013)

Fietsambulances (2014)

Speelgoed en inrichting kinderdagverblijven (2015)

Educatief kindercentrum Chitowa (2016-2017)

Twin-farming (2016-2018)

Alfabetisering (2017)

Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2016 def

Jaarrekening QC 2016 def

Annual Report 2016 def

Jaarrekening QC 2017

Jaarverslag 2017

Annual Report 2017

Jaarverslag 2018/2019

Annual Report 2018/2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2020

Annual Report 2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Beleidsplan 2022-2024

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022