Biologische landbouw als middel in de strijd tegen armoede

Leida Schuringa schreef met Rob van Drunen een artikel voor het Pioniersmagazine over de eerste resultaten van het QC landbouwproject in Malawi. Hoe biologische landbouw volgens Mary Sibande (directeur van de WoHF) een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven voor de allerarmsten. Het artikel gaat ook in op het belang van passende ‘taal’ om samenwerkingspartners in ontwikkelingslanden te informeren over hier in Nederland ingeburgerde begrippen als biologische landbouw en duurzaamheid.

Landbouw in Malawi

Malawi is een agrarisch land. Meer dan 60% van het BNP komt uit de landbouw. Belangrijke producten zijn mais, tabak, suikerriet en thee, vooral geproduceerd door kleine boeren. Veel mensen hebben een stukje land om zelf ook iets te verbouwen. De snelle bevolkingsgroei en de veel zwaardere en onregelmatige regenval als gevolg van klimaatverandering hebben geleid tot regelmatige hongersnood. In die regenperioden stijgt de prijs van voedsel enorm en wordt haast onbetaalbaar voor de meeste mensen. Malawianen gebruiken hoofdzakelijk conventionele landbouwmethoden met gebruik van chemische middelen om een goede oogst te realiseren. Daarmee raakt ook de grond uitgeput, zoals we nu weten en dat gecombineerd met de onvoorspelbare droogteperioden en overstromingen leidt tot grote problemen in de voedselvoorziening.

In veel ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaarder dan bij ons en vormen ze een ernstig gevaar voor het dagelijks leven.De stichting Quality Centre Malawi (QC)[1], opgericht door Leida, probeert hier iets aan te doen in samenwerking met haar partnerorganisatie in Malawi (de Window of Hope Foundation: WoHF). Malawi is een van de armste landen ter wereld en is twee jaar geleden ernstig getroffen door El Nino. Een groot deel van de voedseloogst ging verloren. De uitdeling van voedsel door de overheid was op het platteland onvoldoende, de huisjes van veel mensen waren vernield en er werd veel honger geleden. Meestal slechts één maaltijd per dag en soms geen. Het verbouwen van het volksvoedsel mais vereist voorspelbare regen. Boeren wisten precies wanneer ze moesten planten. Dat is nu voorbij. Vanaf 2004 probeert de regering te ondersteunen met irrigatieprogramma’s en subsidies voor kunstmest, zaad en pesticiden. Maar deze steun was beperkt en kwam maar bij een kleine groep boeren terecht. Voor de arme mensen zijn de kosten om op die manier iets te verbouwen veel te hoog.

Lees verder Biologische landbouw als middel in de strijd tegen armoede

Biologisch geteelde bollen voor bloeiende projecten

QC Malawi verkoopt ook dit jaar weer biologisch gekweekte bloembollen voor verschillende projecten van de Window of Hope Foundation in Malawi.

We hebben weer bloembollen van de firma Huiberts uit het Noordhollandse Sint Maartensvlotbrug te koop in zakjes à € 5. Er is een grote variatie aan soorten bloemen. Biologisch geteelde bollen met respect voor mens, natuur en milieu. De opbrengst gaat dit jaar naar verschillende projecten die overeenkomstig de doelen van de Window of Hope Foundation (WoHF) de cirkel van armoede, slechte gezondheid en analfabetisme op het platteland van Malawi moeten doorbreken.

Mary Sibande, die met haar man Elliot de WoHF runt, streeft met een vervolg op de lopende projecten naar een duurzame ontwikkeling. Na de bouw en de verbetering van de kindercentra wil de stichting nu de zorg voor de kinderen professionaliseren door de kinderverzorgsters een opleiding aan te bieden. In aansluiting op het alfabetiseringsproject wordt verder gezocht naar middelen om schoolboeken aan te kopen. Tot nu toe zijn er te weinig boeken voor de deelnemende vrouwen. Ze moeten het doen met de boekjes die hun kinderen ook gebruiken en ze mogen ze niet mee naar huis nemen.

V.l.n.r Elliot Kumwanje, Leida Schuringa (QC Malawi) en Mary Sibande

Voor bestellingen van zakjes bollen zie onze contactgegevens.

Het symposium ‘Sharing a Vision’

Tijdens het bezoek van Liesbeth Redeke aan Malawi organiseerde de Window of Hope Foundation (WoHF) een symposium over community empowerment, gesponsord door QC Malawi.

Op zaterdag 21 oktober kwamen participanten en belanghebbenden bij de projecten van de WoHF en overheidsfunctionarissen in Mangochi bijeen om met elkaar te delen wat er bereikt kan worden door samenwerking volgens de principes van community empowerment.

Vertegenwoordigers van de diverse projecten presenteerden zich. Er waren gepassioneerde speeches, oa over Empowerment door Mary Sibande, directeur van de Window of Hope Foundation, van Chief Chowe, de voorzitter van het Stichtingsbestuur en van Liesbeth over de samenwerking en de rol van Quality Centre. Tot slot sprak de eregast, McLeod Mphande, van het district Mangochi. Hij gaf aan erg onder de indruk te zijn en hopelijk zal hij zijn enthousiasme delen met zijn collega’s. De radiozender MBC deed verslag van het symposium aan de hand van interviews  met verschillende deelnemers.

Lees verder Het symposium ‘Sharing a Vision’

Bezoek aan Chitowa en Tulongosole

Liesbeth Redeke van QC Malawi bezocht in oktober Mangochi en reisde met Mary Sibande langs projecten van de Window of Hope Foundation. Hier haar verslag van het bezoek aan Chitowa waar met hulp uit Nederland een nieuw kindercentrum wordt gebouwd.

Op 12 oktober bezocht ik Chitowa; na ca 1 uur rijden in een 4WD over een stoffige weg met veel kuilen kwamen we er aan. ’s Morgens vroeg was er al een vrachtwagen vertrokken met materialen (planken en golfplaten voor het dak, cement voor pleisterwerk, metalen frames voor deuren en ramen) en bij onze aankomst werd daar al druk mee gewerkt.

Ik sprak met dorpshoofden van naburige dorpen en die willen allemaal wel zo’n educatief kindercentrum! Na veel toespraken deelden we wat kleertjes en speelgoed uit 

Lees verder Bezoek aan Chitowa en Tulongosole

Chitowa blij met nieuw kindercentrum

De opbrengst van de actie die we samen met Wilde Ganzen hebben gevoerd voor de bouw van een nieuw kindercentrum in Chitowa is naar Malawi overgemaakt. Daar zijn ze meteen aan de slag gegaan.

In juli voerde Mary in Chitowa overleg over de start van het project.

IMG-20170726-WA0005

De bewoners waren erg blij dat er nu iets gaat gebeuren.

IMG-20170726-WA0002IMG-20170726-WA0003

IMG-20170726-WA0008En dit worden dan de gebruikers van het nieuwe centrum dat de afgelopen maand in rap tempo is opgebouwd met de bakstenen die al maanden lang klaar lagen. Het gebouw is wat groter geworden dan aanvankelijk gepland. Het heeft nu twee klaslokalen, een kantoor en een kantine die ook gebruikt kan worden voor gemeenschappelijke activiteiten in het dorp.

IMG-20170901-WA0003 IMG-20170901-WA0004

 

 

Een nieuw waterreservoir

Er wordt hard gewerkt in Mangochi om de landbouwopbrengst te verhogen.

Dit is nog een foto uit juni met een beeld van de vorige maïsoogst:

IMG-20170604-WA0002

Met de opbrengst kon er nieuw zaad worden aangeschaft. Dit is cassave:

IMG-20170726-WA0020 IMG-20170726-WA0025

Het project met de groente verbouwende buurvrouwen loopt goed. Ze hadden in de tweede rond geen extra ondersteuning nodig. Mary wil hen in een volgende fase ook bijscholen zodat zij hun bedrijf volledig zelf kunnen beheren. De vrouwen volgen nu al wel de alfabetiseringscursus.

Voor de irrigatie is een nieuw waterreservoir gebouwd.

IMG-20170823-WA0003 IMG-20170823-WA0006

Het irrigatiesysteem moet vier akkers bedienen. Binnenkort start een nieuwe aanplant.